Kotel Rojek

kotel Rojek
kotel Rojek

Legendární kotel Rojek KTP na ruční přikládání je určen ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40 – 100 mm), vlhkost paliva max. do 15%, výhřevnost 17 – 20 MJ/kg. Na toto palivo kotel splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 – 5, zároveň splňuje EKODESIGN. Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa. To je umožněno originální konstrukcí kotle, při odhořívání paliva dochází k dvojímu (dvoustupňovému) spalování, cca 80% zplynování a cca 20% klasické odhořívání. Díky kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva.

Pro tyto kotle provádím zákonnou kontrolu s názvem Kontrola kotle na tuhá paliva dle zákona č.201/2012 Sb v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice.

Nehledáte místo toho  náhodou servis nebo revizi plynového kotle?