Kotlíková dotace

Aktuální informace

Příjem elektronických žádostí bude ukončen dne 30. 4. 2018 ve 12.00 hodin. V současné době jsou již žadatelé zařazováni do „zásobníku žadatelů“ (náhradníků). V případě uvolnění finančních prostředků budou žadatelé zařazeni do programu dle pořadí doručených žádostí.

INFORMACE PRO ŽADATELE

S ohledem na zjištění, že u kotlů Atmos C18S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle, oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S a C30S, nesplňují dotační podmínky a všechny žádosti, které budou podány od data zveřejnění tohoto prohlášení (29. 3. 2018), budou zamítnuty.
Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve druhé vlně kotlíkových dotací (67. výzva MŽP = 3. Výzva Ústeckého kraje).

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE pro rok 2018

Dotace bude poskytována s následující hranicí:

 1. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.;
 2. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč;
 3. 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
 4. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Dotační bonus 7500 Kč

Seznam obcí s nárokem na dotační bonus (PDF) – ZDE klikni

Dokument s názvem Kotlíková dotace – základní informace k poskytované podpoře – 2. kolo, který byl 29.6.2017 umístěn na oficiálních stránkách Ústeckého kraje.

Kotlíková dotace Ústeckého kraje

Kotlíková dotace Ústeckého kraje v roce 2018. Zajišťujeme montáž automatických kotlů na uhlí 4 a 5. emisní třídy a kotlů na peletky, štěpku, dřevní brikety. Montujeme tepelná čerpadla IVT vzduch – voda.
Máme pro Vás připravené kotle a tepelné čerpadlo:

   • Automatický kotel Dakon 5N Automat
   • Ekoscroll BETA – automatický kotel na pelety v 5 emisní třídě
   • Ekoscroll Alfa – automatický kotel na uhlí a pelety v 5 emisní třídě
   • Kotle na spalování dřevních pelet ATTACK PELLET 30 Automatic Plus
   • Kotel na peletky OPOP BIOPEL LINE 10-40 / V9
   • Automatický kotel na uhlí OPOP H242
   • Automatický kotel Rojek
   • Zplynovací kotle na dřevo ATMOS
   • Tepelné čerpadlo vzduch – voda IVT Air X

Kotle na peletky, dřevo, dřevní brikety, kotle na dotaci

Jedním z požadavků pro vyplacení tzn. kotlíkové dotace je při montáži kotle dodat kopii osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru Topenář – montér kotlů na biomasu(36-149-H). Také máme profesní kvalifikaci Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů. Naše firma taková osvědčení vlastní a smí montovat kotle na biomasu (peletky, dřevní brikety, štěpka, netříděné dřevo) a tepelná čerpadla.

Jak postupovat, když si nevíte rady?

   1. Volejte tel.č. 730 610 120 a objednejte si technika
   2. Projděte společně s technikem podmínky pro získání kotlíkové dotace
    Nechte si od našeho technika vypracovat cenový rozklad nutných nákladů na výměnu stávvajícího kotle, která zohlední stávající technický stav kotelny, rozvodů, elektroinstalace a komína.
   3. Dojděte si na Katastr nemovitostí a ověřte si jak je Vaše nemovitost zapsána. Upozorňuji žadatele, že v katastru nemovitostí musí být nemovitost zapsána pod pojmem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“! V případě, že žadatel nemá v katastru nemovitostí pod tímto pojmem nemovitost zapsanou, nelze poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „kotlíková dotace“. V tomto případě doporučujeme, aby se žadatel obrátil na příslušný stavební a katastrální úřad a učinil kroky k provedení změny zápisu v katastru nemovitostí.
   4. S naším technikem vyplňte žádost o chybějící identifikační údaje ke kotli do Žádosti
   5. Podejte elektronicky žádost na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje

   Vybírat kotle můžete pouze se schváleného seznamu výrobků.

   kotlíková dotace