Revize plynu Ústí nad Labem

Revize plynu v Ústí nad Labem

Potřebujete revizi plynu v Ústí nad Labem? Odpojili vám plynoměr? Chcete znovu připojit? Potřebujete novou výchozí revizní zprávu plynu.

Co je to zemní plyn?  Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím.

Lhůty pravidelných revizí plynových zařízení (vyhláška 85/1978 Sb.)

Název Termín Poznámka
Výchozí revizní zpráva provádí se vždy na začátku montáže vyhrazeného plynového zařízení uchovává se po celou dobu životnosti zařízení
Provozní revizní zpráva provádí se 1x za 3 roky rozhodně archivovat!!!

Povozní revize se provádí i v případech

 • pokud bylo zařízení více než 6 měsíců mimo provoz
 • po ukončení zkušebního provozu
 • provedená generální oprava nebo zásah, který má vliv na bezpečnost, spolehlivost zařízení
 • je-li nucená přestávka provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Zkouškám musí být podrobeny

 • nově budované plynovody
 • rekonstruované nebo prodlužované plynovody
 • plynovody, na nichž byly prováděny zásahy, které měli vliv na těsnost
 • stávající plynovody před uvedením do provozu (obnovení přerušeného provozu)
 • spoje (propoje) mezi úseky nově vybudovaných plynovodů zkoušených samostatně
 • atd…

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli.

Zajistíte si tím

 • bezpečný provoz
 • splníte si svoji zákonnou povinnost
 • ušetříte finanční prostředky

Zkoušky a revize plynových zařízení v Ústí nad Labem provádím v tomto rozsahu:

 • F: zařízení pro rozvod plynů, domovní a průmyslové plynovody, materiál – ocel, měď, PE, médium: zemní plyn
 • G: zařízení pro spotřebu plynu spalováním, spotřebiče do 50 kW výkonu, médium: plynná paliva.

Máte kotel na tuhá paliva a potřebujete revizi? Potřebujete zkontrolovat Váš plynový kotel? Kdo může provádět revize plynu? Každý kdo má osvědčení a oprávnění od Technické inspekce ČR (TIČR)

revize plynu
Kotel Intergas, revize plynu

Co je to plynové zařízení?

Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon platí, že plynovým zařízením je „zařízení pro výrobu a úpravu plynu, zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody, odběrná plynová zařízení, související technologická zařízení“.

Jak moc je nebezpečná „stará karma“?

Strašně moc!!! Pokud není optimální přívod vzduchu ke karmě. Ten je optimální pouze asi v jedné setině domácností. Za optimální přívod vzduchu lze považovat např. trvale neuzavíratelný otvor skrz fasádu o velikosti cca 10 x 10 cm. Tento otvor musí být otevřený i v těch největších venkovních mrazech. K velkým nešvarům patří zacpávání větracího otvoru hadry či dokonce jeho úplné zrušení. Velice často dochází k situaci, kdy si člověk lehne do vany, začne si napouštět vanu, a protože mu je zima, tak zavře dveře. Následky na sebe nenechají dlouho čekat. Otrava CO  nastává po vdechnutí většího množství oxidu uhelnatého.

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, mírně lehčí než vzduch. Se vzduchem se volně mísí, takže distribuce v uzavřených prostorech je závislá spíše na proudění v místnosti. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický. Vzniká jako vedlejší produkt parciální oxidace uhlíku během nedokonalého spalování látek, které ve své molekule obsahují výše uvedený prvek. Je obsažen ve všech spalinách v malém množství. Ve větším množství vzniká pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký, nebo není k dispozici dostatek kyslíku.

karma
karma

Nepotřebujete nebo nehledáte servis a revizi plynového kotle?