Tepelná čerpadla

 

Montujeme tepelná čerpadla vzduch – voda a země – voda.  Pro potřeby kotlíkové dotace vlastníme důležité Oprávnění Ministerstva obchodu a průmyslu. Doklad s názvem Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Co to pro zákazníky znamená? Pokud chcete čerpat dotaci s programu Nová zelená úsporám nebo Kotlíková dotace na TEPELNÉ ČERPADLO musíte po montážníkovi požadovat tento doklad, aby mu byla proplacena dotace z těchto programů.

Jsme servisní organizace společnosti IVT http://www.cerpadla-ivt.cz a Regulus CTC . Máme oprávnění pro odbornou montáž a zprovoznění kotle do provozu. Také provádíme záruční a pozáruční servis na tepelná čerpadla vzduch-voda, země-voda. Švédská značka IVT se specializuje pouze na vývoj a výrobu tepelných čerpadel. Tím se odlišuje od většiny konkurentů, kteří se zabývají tepelnými čerpadly jen jako jednou z mnoha dalších činností. Tato specializace a více než 40 let zkušeností s touto technologií udržuje dlouhodobě značku IVT na špičce v oboru tepelných čerpadel. V současné době je značka IVT součástí koncernu BOSCH Thermotechnik GmbH – největšího evropského dodavatele topenářské techniky.

Společnost Regulus zastupuje na českém trhu švédskou značku CTC Heating s bohatou tradicí a zkušeností. Bližší informace v AJ najdete na předchozím odkazu .  Každé tepelné čerpadlo má svoji vlastní řídicí elektroniku, která ovládá jeho chod. S elektronikou tepelného čerpadla může komunikovat inteligentní regulátor IR 12, který dokáže řídit i celý otopný systém a zároveň může ovládat kaskádu až deseti tepelných čerpadel. Komplexním řešením je kompaktní jednotka EcoZenith, která obsahuje všechny prvky obvyklé domácí kotelny. Zajišťuje přípravu teplé vody, obsahuje akumulační nádrž, elektronický regulátor a inteligentně spínaná elektrická topná tělesa. Ve verzi EcoHeat je v ní vestavěné zemní tepelné čerpadlo. Vytápění domu a parametry otopného systému lze v případě využití inteligentního regulátoru IR 12 sledovat a ovládat jednoduše přes internet.

Vzduch – voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda získávají energii z okolního vzduchu, a to i v případě, že venkovní teplota klesne na -22 °C. Energii získanou při nízké teplotě přečerpají na vyšší a předávají ji do otopné vody. Elektrickou energii potřebují jen na pohon kompresoru a ventilátoru, což tvoří přibližně třetinu energie, kterou tepelné čerpadlo dodá pro ohřev otopné vody. Zbývající energii získá z okolního vzduchu. Spolehlivost a vynikající parametry jsou prověřené mnoha tisíci instalacemi ročně v drsném severském klimatu

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.
Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem.

Výhody

  • Jednoduchá a rychlá instalace, bez nároků na velikost pozemku.
  • Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly země/voda.
  • Snadné využití pro chlazení v letním období.
  • Nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním.
  • Bezúdržbové a bezpracné vytápění v porovnání s kotli na dřevo nebo uhlí.

Nevýhody

  • Přibližně o 30 % vyšší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel země/voda s plošným kolektorem nebo vrtem.
  • Možné problémy s hlučností venkovní jednotky.
  • Snížený výkon a výstupní teplota topné vody při nízkých venkovních teplotách.
  • Kratší životnost kompresoru než u tepelných čerpadel země/voda.
  • U některých SPLIT systémů mohou být povinné roční revize chladícího okruhu.

Jaké jsou hlavní typy tepelných čerpadel vzduch/voda?

MONOBLOK – tepelné čerpadlo má uzavřený chladivový okruh, který je jen ve venkovní jednotce. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí potrubí s topnou vodou.

SPLIT – chladící okruh tepelného čerpadla se instaluje a plní chladivem až v místě instalace. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí chladivového potrubí. Pro instalaci SPLIT systémů je nutná odborná chlaďařská firma.