Buderus kondenzační kotel

Generační rekonstrukce kotle. Atmosférický kotel Buderus byl vyměněn za kondenzační kotel Buderus GB 122i. Novinky na trhu. Kotel byl doplněn o bezdrátový prostorový termostat ON/OFF značky Salus. Kompletně doplněná o novou spalinovou cestu stávajícím zděným komínovým průduchem.
………………
Objednejte si technickou konzultaci a nechte si před topnou sezónou vyměnit plynový kotel a vyvložkovat komín.

Buderus

Chystáte se vyměnit plynový kotel?

Potom se tedy připravte na řadu a otázek, temných zákoutí, které Vás potkají od okamžiku, kdy se rozhodnete kotel vyměnit až po oficiální uvedení kotle do provozu.

Jaký kotel od jakého výrobce si pořídit?

Na tuhle banální otázku neexistuje snadná odpověď. Nejprve bych začal tím, že kotel , který si nově pořídím bude už jenom kotel kondenzační. Teď nastupuje druhá otázka: “Od jakého výrobce, značky?” Na českém trhu to můžou být zástupci značky Buderus, Junkers spadající do koncernu Bosch nebo značky Protherm Vaillant spadající pod značku Vaillant group. Může to být také jediný český výrobce Thermona popř. mají Vaši známý doma kotle MoraTop, italský Immergas a BAXI, holandský Intergas. Minoritní podíl na trhu tu ovšem také mají kotle značek Ariston, Beretta, Destila, Chaffoteaux a spousty další…….. Uf, to je značek. Jak si vybrat ten správný?

Bude to znít banálně, ale cenu v tuto chvíli neřešte. Přetlak konkurenčních kotlů je takový, že ve výkonové řadě do 24kW jsou minimální finanční rozdíly. Co řešte je zda realizační firma má zároveň oprávnění kotel uvádět do provozu, zda poskytuje záruční a pozáruční servis a v případě jak širokou má dotyčná značka servisní síť techniků ve Vašem okolí. Takže jednoznačně SERVIS značky a výše ceny náhradních dílů. Taková řídící deska 5000 –  6000 Kč, expanzní nádoba 4800 Kč, oběhové čerpadlo 6 800 Kč apod  dost zásadně ovlivňují nákladovost provozu a Vaší peněženku.

Dalším krokem je nastudování podmínek Vám technik spustí kotel do oficiálního provozu, na který se potom budou vztahovat záruční opravy. Je dobré vědět, že předpis výrobce je nad ČSN EN normou !!!! Zjistíte tak, že koupě kotle je vlastně teprve začátek dalších skrytých nákladů. Obvykle výrobce kotle požaduje, aby součástí instalace bylo:

  • na vstupu ke kotli nainstalovaný magnetický (odkalovací) filtr, který chrání oběhové čerpadlo
  • přepěťová ochrana na napájení kotle
  • výchozí revizní zpráva spalinové cesty
  • odvaděč kondenzátu
  • v systémech s termostatickými ventily osadit přepouštěcí ventil
  • pravidelná servisní kontrola v období záruky
  • hodnota PH topné vody
  • montáž kotle smí provádět pouze oprávněná osoba s platným osvědčením ITI plyn, s elektrikářskou vyhl.50 minimálně paragraf 6
  • a mnoho dalších podmínek….

OK? Tak teď už jenom zbývá převložkovat komín. Proč?

Při provozu kondenzačního plynového kotle, vzniká mírně kyselý kondenzát (jeho pH je přibližně 4 – 5, který je srovnatelný s dešťovým spadem nad průmyslovými centry). Tento je nutno odvádět jak z tělesa kotle, tak z komínu. toto má výrazně negativní vliv na původní hliníkové vložky 🙂

Základní pravidla pro vyvložkování spalinové cesty

Odtah spalin těchto typů kotlů musí být řešen pomocí výrobcem dodávaného certifikovaného systému odkouření. Z hlediska kontroly spalinové cesty je nutné odtah spalin vybavit vhodným revizním otvorem. Odtah spalin a případné připojení na komín je nutno provádět dle ČSN 734201. Konkrétní provedení odtahu spalin musí být navrženo a zpracováno v projektu zapojení kotle při respektování standardních pravidel pro případný odvod kondenzátu. Horizontální potrubí je nutné instalovat se spádem 2° od koncovky směrem do kotle, aby bylo zamezení vytékání kondenzátu (a případného zámrazu) z koncovky odtahu do okolí. V místě vyústění odkouření a vstupu spalovacího vzduchu v horní části kotle se instaluje připojovací příruba. Tato příruba musí zůstat součástí instalace. V opačném případě není zajištěno korektní připojení navazujícího odkouření a může být ovlivněn spolehlivý a bezpečný provoz kotle.

Dočetli jste až sem? Potom tedy víte, že to není žádná legrace. Kotel je vyhrazené plynové zařízení a jako takové smí montáž provádět pouze osoby odborně způsobilé, které mají platné osvědčení pro práci s plynovým zařízením do výkonu 49kW, mají minimálně paragraf 6 vyhl.50, mají živnostenské oprávnění v oboru vodoinstalatérství.

Uvedení kotle do provozu

V den D, dorazí technik proškolený výrobcem a zkontroluje zda je provedena odborně montáž dle pokynu výrobce a pomocí analyzátoru zkontroluje nastavené hodnoty CO při minimálním a maximálním výkonu a vstupní tlak plynu. Potvrdí záruční list a váš kotel započal svoji životní pouť, která nepotrvá déle jak 10 let…

 

Mnoho zdaru se správným výběrem kotle.

Rekonstrukce plynové kotelny

Rekonstrukce plynové kotelny. Zákaznice se rozhodla řešit akutní výměnu starého atmosférického kotle za nový kondenzační kotel Intergas. via www.kondenzacni-kotle.cz V jejím případě bylo nutné převložkovat spalinovou cestu. Udělat nutnou úpravu rozvodu vytápění v kotelně a zapojit odvod kondenzátu pomocí přečerpávající jednotky Grundfos do kanalizačního odpadu.

plynový kotel Immergas
původní stav
plynový kotel Intergas
finále

Výměna plynového kotle za kotel kondenzační

Zákaznici doslova a dopísmene ukončil svoji životní pouť plynový kotel Protherm. Diskutovali jsme možnosti a ve finále došlo k rozhodnutí pořídit si plynový kondenzační kotel Intergas – www.kondenzacni-kotle.cz s průtokovým ohřevem vody. Součástí výměny kotle bylo vyvložkování odtahu spalin, pořízení magnetického filtru nečistot na vstup do kotle, odvod kondenzátu.

Jak šel čas
Jak šel čas