Revize plynového kotle a jejich servis

Víte o tom, že včasná revize plynového kotle a jeho servisem předejdete komplikacím v zimním období, kdy můžete být bez teplé vody a mít doma zimu?

Revize plynového kotle


Objednejte si servis a revizi plynového kotle a instalaci kotlů v Ústí nad Labem pro značky:  Immergas, Protherm, BAXI, Thermona, Junkers, Buderus, Viadrus, Dakon , ATMOS, Amica, Ariston, Karma, Mora (Gamaty), Intergas, Hermann, Quantum

NOVINKA: Od července máme oprávnění k provádění kominických prací. Objednejte si pravidelnou roční revizi komína!!! Jedna návštěva, dvě služby pro Vás.

Proč dochází k otravě CO?

Dochází tím k ucpání difuzorů ve výměníku a tím se zamezí přístupu k sekundárnímu spalování vzduchu, takže vzniká oxid uhelnatý a umírá se právě na tuto příčinu. Z toho důvodu je zapotřebí provádět revize kotle.

servis a revize plynového kotle v Ústí nad Labem
servis a revize plynového kotle v Ústí nad Labem

Roční kontrolou a čištěním Vašeho plynového kotle předejdete nepříjemným událostem jako je např. nedostatečný tlak v expanzní nádobě, zanesený výměník, zanesený hořák, nedokonalé spalování zemniho plynu, možnost otravy CO2, protékání pojistného ventilu atd. atd.

PRO OBJEDNÁVÁNÍ REVIZE KOTLE PŘED TOPNOU SEZONOU VYUŽÍVEJTE TELEFONNÍHO ČÍSLA: 730 610 120

Jaké úkony si můžete objednat?

 • Uvedení kotle BAXI, Immergas, Buderus, Junkers, Bosch, Intergas do provozu
 • Uvedení plynového topidla KARMA a MORA-TOP do provozu
 • Roční servisní prohlídku
 • Záruční a pozáruční servis kotle
 • Dodávku a odbornou montáž plynového kotle
 • Dodávku a montáž hlásiče CO2
 • Montáž plynové hadice ke sporáku
 • Výchozí revizi plynu před zapojením plynoměru
 • Provozní revizi domovního plynovodu (provádí se 1x 3 roky)

Pro dobrou funkci plynového kotle je nutná revize kotle každých 12 měsíců.

 • Vyčištění kotle a hořáku
 • Zkouška těsnosti plynu
 • Kontrola funkce odtahu spalin
 • Kontrola funkce pojistky plamene
 • Přezkoušení ovládacích a jisticích prvků
 • Seřízení výkonu spotřebiče
 • Měření emisí analyzátorem spalin

Revize kotle jsou periodickou činností, zahrnuje obvykle vyčištění, seřízení a kontrolu servisním technikem. Zákazník plynového kotle získá Protokol o provedení servisní kontrole plynového kotle.

Z osobních zkušeností Vám doporučujeme si objednat revizi kotle před zahájením topné sezony v období od května do září. Až v říjnu při prvních plískanicích uvedete kotel do provozu a spadne vám do poruchy, zjistíte, že čekací lhůta je i 14 dní od nahlášení závady či poruchy. Působnost našich servisních techniků je v regionu měst Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Lovosice, Litoměřice, Praha, Praha-západ, Praha – východ, Roudnice nad Labem, Bílina, Most.

Nepotřebujete spíš revizi plynu? Třeba také potřebujete provést kontrolu kotle na tuhá paliva.

Definice související s revizí kotle

Plynový kotel 

je druh topného kotle, v němž se spalováním plynných paliv vyvíjí teplo, kterým se ohřívá teplonosná látka (voda nebo nemrznoucí kapalina). Plynové kotle jsou vhodné pro domácnosti i pro jiné rozsáhlejší budovy. Vytápění plynovým kotlem patří k ekologickému a efektivnímu způsobu vytápění. V kotlech se topí zemním plynem, propanem nebo propan-butanem.

Plynové kotle

se dělí na stacionární a závěsné. Stacionární kotle nacházejí své uplatnění např. v kotelnách, kde nahrazují původní kotle na pevná paliva. Není u nich kladen důraz na vzhled, ani velikost. Závěsné kotle, které jsou oproti stacionárním menší a často s lepším designem, se uplatňují i v běžných domácnostech. 

Dále se kotle dělí na klasické atmosférické plynové kotle a kondenzační plynové kotle. Kondenzační kotel se od normálního kotle liší tím, že dokáže využít i část energie, kterou by jinak kotel ztratil. Při spalování plynu vzniká v kotli chemickou reakcí určité množství vody v podobě vodní páry.

Kondenzační kotle dokáží využít i kondenzační teplo této páry. Umožňuje to jejich pracovní teplota, která je nižší než teplota varu vody za běžného tlaku. Jestliže se spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství, ke kondenzaci obsažené vodní páry ve výměníku a k dodatečnému ohřátí topné vody. Díky tomuto procesu dosahuje teoreticky normativního využití až 108 % a spotřeba plynu může klesnout až o 20 %.

Trocha teorie

Podle opatření, které vychází z nařízení č. 813/2013, nesmí: být po 26. září 2015 uváděny na trh kotle na zemní plyn se jmenovitým výkonem do 70 kW, jejichž sezónní energická účinnost vytápění je nižší než 86 %. To pak vyřazuje všechny klasické kotle a na trh mohou být uváděny pouze kondenzační plynové kotle. Klasické kotle lze samozřejmě provozovat, ale firmy mohou už jen doprodat své skladové zásoby nekondenzačních plynových kotlů napojených do komína a nekondenzačních plynových kotlů v provedení turbo.

Kotel s průtokovým ohřívačem obslouží dřez, umyvadlo a vanu. Kotel s vnitřním bojlerem nebo externím zásobníkem zvládne i větší odběr teplé užitkové vody. Pro běžnou čtyřčlennou rodinu stačí zásobník na 120 – 160 litrů a pro běžný rodinný dům kotel s rozsahem výkonu 4 – 20 kW.

Důležitý je i minimální výkon kotle, čím nižší je tato hodnota, tím lépe. Jsou tím omezeny časté starty kotle, tj. prodlužuje se jeho životnost a snižuje jeho spotřeba. 

Domů