Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů, který kontrolor kotlů na tuhá paliva hledá jsou umístěny na kotly nebo v Návodu výrobce.

Výrobní štítek

druhové označení kotle: DC 32S
výkon kotle: 35 kW
elektrické krytí: IP 20
referenční palivo: dřevo
výhřevná plocha kotle: 2,9 m2
napětí: 230 V/50 Hz
elektrický příkon kotle: 50 W
maximální přetlak: 2,5 b
provozní tah komína: 24 Pa (Pascalů)
emisní třída kotle: 5
váha kotle: 366 kg
obsah vody v kotli: 80 l
max. provozní teplota: 95 st
rok výroby: 2020
norma: EN 303-5
výrobní číslo: 377034

DC 32 S – zplyňovací kotel na dřevo od společnosti Jaroslav Cankař a syn ATMOS o jmenovitém výkonu 35 kW. Kotel je zařazená do 5. emisní třídy a byl vyroben v roce 2020. Ve zkratce, tento kotle můžete používat bez jakýkoliv sankcí i po 9/2022 a jeho „ekologičnost“ potrvá po celou dobu životnosti.

Štítek kotle OPOP

druhové označení: H 418
jmenovitý výkon: 18 kW
referenční palivo: hnědé uhlí ořech 1
maximální přetlak: 2 b
provozní tah komína: 18 Pa
emisní třída: bez emisní třídy
váha kotle: 163 kg
rok výroby: 2000
norma: ČSN 07 02 45
výrobní číslo: 19193

H 418 je od výrobce kotlů OPOP Valašské Meziříčí o jmenovitém výkonu 18 kW. Kotel je bez emisní třídy, protože byl vyrobený v roce 2000. Tento kotel se po 9/2022 nesmí používat k vytápění.

Informace z výrobního štítku také naleznete v Návodu ke kotli, který vám výrobce přibalí společně s kotlem při jeho koupi. Pokud vám kotel instaluje topenářská firma, tak si určitě návod vyžádejte. V návodu také najdete užitečné informace. Jaké palivo používat, jakou má mít kvalitu. Jakým způsobem a jak často čistit kotel. Doporučené nářadí na čištění. Doporučený způsob zapojení kotle. Nejčastější havarijní stavy kotle a jeho způsoby odstraňování. Je důležité číst návody. Člověk se z nich dozví zajímavé a podnětné informace.

Zajímají Vás informace o kotli OPOP?

Kvalita norského plynu

Norský plyn a jeho kvalita Trocha historie nezaškodí. 24.2 2022 začal útok orků na Ukrajinu. Tím se dali do pohybu události, které mají vliv na

Read More »

Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů,

Read More »

ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně

Read More »

Elektrokotel Protherm

Elektrokotel Protherm Rejnok patří mezi nejrozšířenější elektrokotle na našem trhu. Mezi nejčastější poruchy a závady jsou v současné době (2021) nefunkční manometr, prasklá membrána expanzní

Read More »

Dehtování kotle

Něco málo o způsobu vytápění kotlem na tuhá paliva. Kvalitu spalování určuje několik základních parametrů. Kvalita paliva, tah kotle předepsaný výrobcem kotle, vzduch pro spalování

Read More »