Kvalita norského plynu

Norský plyn a jeho kvalita

Trocha historie nezaškodí. 24.2 2022 začal útok orků na Ukrajinu. Tím se dali do pohybu události, které mají vliv na náš každodenní život. Pokud se budu striktně držet tématu „plyn“ tak v loňském roce vláda ČR provedla několik opatření, aby nedošlo ke kolapsu ekonomiky.

 

Důvod je nasnadě. Rusko koncem léta ukončilo dodávky do Evropy plynovodem Nord Stream 1 vedoucím po dně Baltského moře do Německa, odkud pak plyn proudil i do ČR. Koncem září pak plynovod poškodily silné výbuchy. Od té doby tak dodávky do Česka tvoří plyn z Norska a zkapalněný zemní plyn (LNG) z nizozemského terminálu v Eemshavenu, kde ČEZ získal na pět let třetinový podíl, díky čemuž má ČR zajištěné tři miliardy plynu ročně.

Jeden z prvních kroků bylo naplnění podzemních zásobníků plynu. Jak se toto stalo?

Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila novelu energetického zákona. Vláda tímto legislativním opatřením upravila fungování Energetického regulačního úřadu, mění podmínky režimu dodavatele poslední instance, a především zavádí novou povinnost pro využívání plynových zásobníků. Pravidlo  znamená, že obchodníci svou nevyužitou rezervovanou kapacitu bez náhrady ztrácejí.

V současnosti musí mít na území ČR všechny společnosti, které provozují podzemní zásobníky plynu, udělenou licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato licence je opravuje pouze ke skladování plynu a zakazuje jiné činnosti, jako je například obchodování s energiemi. Na počátku roku 2022 byly v ČR čtyři provozovatelé PZP s licencí od ERÚ:

  • RWE Gas Storage CZ, s.r.o.,
  • MND Energy Storage a.s.,
  • Moravia Gas Storage a.s.,
  • SPP Storage, s.r.o.

Tito provozovatelé udržují v chodu devět PZP na území ČR. Je ovšem třeba zmínit, že  zásobník Dolní Bojanovice, provozovaný společností SPP Storage není přímo napojen na českou plynárenskou soustavu, ale je součástí slovenské plynárenské sítě.

 

K 10. listopadu 2022 bylo v tuzemských zásobnících 3 miliardy a 410 metrů krychlových, naplněny tedy byly z 99 procent. Šlo o historicky nejvyšší zásoby plynu, jaké kdy byly v tuzemských zásobnících zaznamenány.

Současně s tím vláda ČR vyjednala LNG terminál v nizozemském Eemshavenu. Terminál LNG o celkové roční kapacitě 8 miliard kubických metrů plynu vznikl v rekordně krátké době v přístavu Eemshaven v provincii Groningen na severu Nizozemska.

Téměř veškeré dodávky plynu do Česka prochází Německem. Od ukončení dodávek plynu přes plynovod Nord Stream již žádný plyn z Ruska do Německa neproudí, a tudíž neproudí ani z Německa k nám. Dodávky plynu z Ruska do Německa nahradil především plyn z Norska a pak také dodávky LNG z Holandska a Belgie.

netgas distribuční síť
netgas distribuční síť

NETGAS a přepravní soustava

V České republice společnost NET4GAS provozuje plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce 3973 km se jmenovitými průměry od DN 80 do DN 1400 a se jmenovitými tlaky od 4,0 do 8,5 MPa.

Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajišťován kompresními stanicemi v Břeclavi, Kouřimi, Kralicích nad Oslavou, Otvicích a ve Veselí nad Lužnicí. Celkový instalovaný výkon kompresních stanic je 281 MW mechanického výkonu.

Zemní plyn je na vstupu do a na výstupu z České republiky předáván, tzn. objemově a kvalitativně měřen se stanovením předávané energie obsažené v zemním plynu, a to na hraničních předávacích stanicích – mezi Českou republikou a Slovenskem v Lanžhotě, mezi Českou republikou a Německem v Hoře Svaté Kateřiny, Olbernhau, Brandově, Deutschneudorfu a Waidhausu. Mezi Českou republikou a Polskem je plyn předáván v polském Těšíně.

Z přepravní soustavy je zemní plyn dále předáván přes 100 předávacích stanic do vnitrostátní distribuce plynu, k přímo připojeným zákazníkům a do podzemních zásobníků plynu. Na všech předávacích stanicích je instalováno obchodní měření množství plynu.

Distribuce zemního plynu v ČR

Největším distributorem plynu je GasNet, s.r.o., působí téměř ve všech regionech ČR (vyjma jižních Čech a Prahy).
V jižních Čechách působí společnost EG.D, a.s.
V Praze a přilehlém okolí distribuci plynu zajišťuje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

 

 

distribuce plynu
distribuce plynu
ucpaný filtr plynové armatury
ucpaný filtr plynové armatury

Potíže z ucpáváním filtru plynové armatury

pokračování ….

Kvalita norského plynu

Norský plyn a jeho kvalita Trocha historie nezaškodí. 24.2 2022 začal útok orků na Ukrajinu. Tím se dali do pohybu události, které mají vliv na

Read More »

Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů,

Read More »

ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně

Read More »

Elektrokotel Protherm

Elektrokotel Protherm Rejnok patří mezi nejrozšířenější elektrokotle na našem trhu. Mezi nejčastější poruchy a závady jsou v současné době (2021) nefunkční manometr, prasklá membrána expanzní

Read More »

Dehtování kotle

Něco málo o způsobu vytápění kotlem na tuhá paliva. Kvalitu spalování určuje několik základních parametrů. Kvalita paliva, tah kotle předepsaný výrobcem kotle, vzduch pro spalování

Read More »