ISPOP

Od 1.1.2020 začala platit nová pravidla pro Odborně způsobilé osoby, kteří provádí kontroly kotlů na tuhá paliva. Základní informace popisuji v příspěvku Kontrola kotlů po 1.1.2020. Co je tedy nového pro kontrolory kotlů?

ISPOP

Upravit svůj internetový prohlížeč a aktualizovat PDF prohlížeč. Osobně používám prohlížeč Chrome. Zde jsem v sekci Nastavení – rozšířená nastavení – ochrana soukromí a zabezpečení musel změnit nastavení a zaškrtnout “Namísto automatického otevírání souboru PDF v Chromu je stahovat.

Dalším důležitým krokem je aktualizovat svůj prohlížeč PDF.

Jak postupovat v samotné aplikaci ISPOP?

Po nalogování online systému webového portálu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v levém sloupci vyberu odkaz Hlášení a v pravé polovině obrazovky pole Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Po kliknutí na odkaz technik vybere příslušné oprávnění. Po kliknutí na příslušné oprávnění se posune do dalšího kroku. Na výběr bude mít:

    1. Předvyplnit pouze základními informacemi z registru
    2. Předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení
    3. Předvyplnit daty z externího souboru
ISPOP

Následně klikne úplně vpravo na odkaz Stáhnout formulář. Tímto okamžikem dojde ke stažení předvyplněného formuláře, který se otevře v programu Adobe Reader. Zde technik vyplní příslušné pole a odešle zpět online do ISPOPu.

Doufám, že Vám kolegové kontroloři pomohl tento jednoduchý návod jak postupovat ke vložení veškerých nutných podkladů do ISPOPu. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel.č. 730 610 120. Pokud budu vědět, rád poradím.