Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

ISPOP

Od 1.1.2020 začala platit nová pravidla pro Odborně způsobilé osoby, kteří provádí kontroly kotlů na tuhá paliva. Základní informace popisuji v příspěvku Kontrola kotlů po 1.1.2020. Co je tedy nového pro kontrolory kotlů?

ISPOP

Upravit svůj internetový prohlížeč a aktualizovat PDF prohlížeč. Osobně používám prohlížeč Chrome. Zde jsem v sekci Nastavení – rozšířená nastavení – ochrana soukromí a zabezpečení musel změnit nastavení a zaškrtnout „Namísto automatického otevírání souboru PDF v Chromu je stahovat.

Dalším důležitým krokem je aktualizovat svůj prohlížeč PDF.

Jak postupovat v samotné aplikaci ISPOP?

Po nalogování online systému webového portálu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v levém sloupci vyberu odkaz Hlášení a v pravé polovině obrazovky pole Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Po kliknutí na odkaz technik vybere příslušné oprávnění. Po kliknutí na příslušné oprávnění se posune do dalšího kroku. Na výběr bude mít:

    1. Předvyplnit pouze základními informacemi z registru
    2. Předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení
    3. Předvyplnit daty z externího souboru
ISPOP

Následně klikne úplně vpravo na odkaz Stáhnout formulář. Tímto okamžikem dojde ke stažení předvyplněného formuláře, který se otevře v programu Adobe Reader. Zde technik vyplní příslušné pole a odešle zpět online do ISPOPu.

Doufám, že Vám kolegové kontroloři pomohl tento jednoduchý návod jak postupovat ke vložení veškerých nutných podkladů do ISPOPu. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel.č. 730 610 120. Pokud budu vědět, rád poradím.

Kvalita norského plynu

Norský plyn a jeho kvalita Trocha historie nezaškodí. 24.2 2022 začal útok orků na Ukrajinu. Tím se dali do pohybu události, které mají vliv na

Read More »

Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů,

Read More »

ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně

Read More »

Elektrokotel Protherm

Elektrokotel Protherm Rejnok patří mezi nejrozšířenější elektrokotle na našem trhu. Mezi nejčastější poruchy a závady jsou v současné době (2021) nefunkční manometr, prasklá membrána expanzní

Read More »

Dehtování kotle

Něco málo o způsobu vytápění kotlem na tuhá paliva. Kvalitu spalování určuje několik základních parametrů. Kvalita paliva, tah kotle předepsaný výrobcem kotle, vzduch pro spalování

Read More »