Servis kotlů: Investice do dlouhodobého a spolehlivého vytápění

Kolik stojí servis kotle?

Cena servisu kotlů se může lišit podle typu kotle a rozsahu potřebných prací. U menších servisů, které zahrnují například čištění hořáků a kontrolu tlaku, se cena může pohybovat kolem 2 500 Kč. Nicméně, při větších servisech, jako je například výměna ventilátoru nebo termostatu, se cena může vyšplhat i na 5 000 Kč a více. Proto je nejlepší se obrátit na specialisty, kteří Vám mohou poskytnout konkrétní cenovou nabídku na základě stavu Vašeho kotle a rozsahu potřebných prací. Pokud hledáte spolehlivou firmu specializující se na servis kotlů, můžete se obrátit na naši společnost Revize, která Vám poskytne profesionální servis za přijatelnou cenu.

Jaké nástroje jsou potřeba pro servis kotle?

Pro správný servis kotle je třeba mít následující nástroje:

1. Manometr – slouží k měření tlaku v kotle.

2. Čisticí kartáč – používá se pro čištění vnitřních částí kotle.

3. Odvzdušňovací klíč – slouží k odvzdušnění topné soustavy.

4. Čistící hadice – používá se pro čištění spalinového potrubí.

5. Měřicí přístroje – např. teploměr, zpětný ventil, aby bylo možné měřit teplotu vody a tlak v kotli.

6. Ochranné pomůcky – např. ochranné brýle a rukavice pro zamezení úrazům.

Je důležité mít tyto nástroje k dispozici pro úspěšný a bezpečný servis kotle. Měli byste se předem ujistit, že máte všechno potřebné k dispozici a umět s nimi pracovat.

Jak se provádí servis kotle?

Servis kotle je důležitou údržbou, která zajišťuje bezproblémový chod kotle a prodlužuje jeho životnost. Je třeba mít na paměti, že pravidelný servis kotle je důležitý nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska úspory energie a peněz.

Prvním krokem při servisu kotle je vypnutí a ochlazení kotle. Poté se provede vizuální kontrola, aby se zjistilo, zda nejsou na kotle viditelné žádné zjevné poškození nebo závady. Dále se kontroluje, zda jsou v kotle správně umístěny všechny součástky a zda nejsou některé z nich poškozené či opotřebované.

Po vizuální kontrole se přistoupí k čištění kotle. Toto čištění zahrnuje odstranění sazí a popela ze spalovací komory, výměníku tepla, výfuku.

Kde můžu získat servis kotle?

Pokud hledáte kvalitní servis kotle, doporučujeme se obrátit na licencovanou firmu specializující se na údržbu a opravy topných zařízení. Jednou z takových společností je například firma Revize, která nabízí kompletní servis kotlů od pravidelné údržby a čištění až po opravy a výměnu součástek. Důležité je zvolit firmu s dostatečnými zkušenostmi a odborníky, kteří disponují potřebnými certifikáty a vědí, jak co nejefektivněji a bezpečně provádět údržbu a opravy Vašeho kotle. Kontaktujte tedy spolehlivou firmu jako je Revize a buďte si jisti, že Váš kotel bude v dobrých rukou.

Kdo může provést servis kotle?

V provádění servisu kotle by měl být zkušený a odborně vyškolený technik. Doporučuje se oslovit autorizovaného servisního partnera výrobce kotle, který disponuje potřebnými certifikáty a znalostmi k tomu, aby dokázal poskytnout kvalitní a spolehlivou službu. Důležité je také, aby servisní technik používal kvalitní náhradní díly a měl k dispozici potřebné nástroje.

U servisu kotle je kladen důraz na důkladné čištění a údržbu, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní fungování zařízení. Pravidelný servis může také předcházet vzniku poruch a prodloužit životnost kotle. Proto doporučujeme pravidelně kontaktovat autorizovaného servisního partnera, jako je například společnost Revize, která se specializuje na servis kotelů různých značek

Jak často mám provádět servis kotle?

Správná údržba kotle je klíčová pro jeho dlouhodobou spolehlivost a účinnost. Je důležité pravidelně provádět servis kotle, aby byl vždy v dobrém stavu a připraven na topnou sezonu.

Základním pravidlem je provádět každoroční servis kotle, který by měl být proveden odborníkem na topení. Tento servis zahrnuje například kontrolu a vyčištění hořáků, kontrolu ventilů, čerpacích jednotek a výměníků tepla. Důležitá je také kontrola kouřových plynů a ventilace.

Pokud však používáte starší kotel nebo ho často využíváte, může být vhodné provádět servis kotle i častěji – například jednou za šest měsíců. Je to zejména kvůli riziku znečištění a opotřebení, které může vést

Co je to servis kotle?

Servis kotle je důležitý pravidelný úkon, který zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz kotle. Během servisu je kotel kompletně vyčištěn, otestován a případné závady jsou odstraněny. Servis kotle zahrnuje pravidelnou údržbu, kontrolu funkčnosti a výměnu potřebných dílů a součástek. Pravidelný servis kotle nejen zvýší jeho životnost a spolehlivost, ale také sníží riziko požáru, úniku plynu a jiných nebezpečí. Doporučuje se provádět servis kotle minimálně jednou ročně. Pokud máte otázky ohledně servisu kotle, obraťte se na naše specialisty z Revize. Rádi Vám pomůžeme.

Který druh servisu kotle je nejlepší?

Pro udržení optimálního provozu kotle je důležité pravidelně provádět různé druhy servisu. Základními druhy servisu jsou servis preventivní a servis korektivní.

Preventivní servis se provádí pravidelně podle doporučení výrobce a zahrnuje pravidelné kontroly a údržbu. Během preventivního servisu se kontroluje a čistí spalovací prostor, jističe, pojistky, sálavé trubky, termostaty a další důležité část

Kde mohu najít profesionální servis kotle?

Pokud hledáte profesionální servis kotle, můžete začít tím, že si zkontrolujete webové stránky výrobců kotlů. Tyto společnosti obvykle nabízejí své vlastní servisní služby nebo spolupracují s autor

Pokud hledáte spolehlivé a dlouhodobé vytápění pro váš domov nebo byt, servis kotlů je důležitým faktorem. Poskytuje zajištění funkčnosti vašeho kotle, což znamená nižší náklady na energie a snížení rizika poruchy. V tomto článku se zaměříme na to, co obnáší servis kotlů, jaký je jeho význam a jak najít kvalitního technika pro svou instalaci.

Co zahrnuje servis kotlů?

Servis kotlů zahrnuje kontrolu a úpravu hořáku, čištění výměníku tepla, čištění a kontrolu spalovací komory, kontrolu a výměnu filtračních prvků a nastavení termostatu. Důkladná jednou ročně provedená údržba Vašeho kotle může ušetřit peníze na opravy později. Servis kotlů také zajišťuje bezpečnost Vaší rodiny tím, že minimalizuje možnost nespolehlivosti kotle.

Kontroly čerpadel jsou rovněž součástí servisu kotlů. Pokud máte dotace pro instalaci nového systému vytápění nebo chcete zajistit optimální efektivitu stávajícího zařízení, investice do servisu vašeho kotle je nutnost pro dlouhodobé spolehlivé vytápání domova.

Čištění a kontrola spalovací komory

Po delší době užívání mohou vzniknout v kotli saze a nečistoty, které snižují jeho účinnost a zvyšují riziko požáru. Proto je důležité pravidelně čistit spalovací komoru. Během servisu provádíme také kontrolu keramické výstelky, která slouží k ochraně kotlů před nadměrnými teplotami.

V rámci čištění a kontroly spalovací komory se zaměřujeme na:

 • Odstranění sazí a nečistot
 • Kontrolu stavu keramické výstelky
 • Zajištění správného hoření

Myslíte si, že by Vám mohl být užitečný dotace na instalaci nových čerpadel? Nebo potřebujete pouze pravidelnou kontrolu Vašeho zařízení? Kontaktujte nás pro individuálním řešením Vaší situace.

Kontrola a výměna filtračních prvků

Pro spolehlivou funkci kotlů je důležité pravidelně kontrolovat a měnit filtrační prvky. Vyměňte filtrační sáčky, ověřte funkci čističe spalin (SCR) a vypláchněte popelník. Pravidelné kontroly pomohou minimalizovat riziko poruchy spotřebiče a zlepší jeho výkon.

Seznam kontrol:

 • Vyměnění filtračních sáčků
 • Ověření funkce čističe spalin (SCR)
 • Vyprání popelníku

Kontrola a úprava hořáku

Vyčištění trysky od usazenin je jednou z nejdůležitějších úkonů při kontrole a úpravě hořáku. Je důležité zajistit optimální poměr vzduchu a plynu pro zajištění efektivnosti spalování. Při vizualizaci plamene během fáze kontroly regulace paliva se kontrolují další faktory ovlivňující kvalitu spalování.

Další významné body, které by mohli být součástí kontroly a úpravy hořáku:

 • Kontrolu čerpadel
 • Instalace nových prvků před započetím topné sezóny
 • Dotace na servis kotlů

Investice do dlouhodobého a spolehlivého vytápění vyžaduje pečlivost i odbornost. Pravidelný servis kotlů dokáže ušetřit peníze investované do nutných oprav, ale také přispívají ke snižování spotřeby energie.

Kontrola a nastavení termostatu

Porovnání skutečné teploty radiátorem s hodnotou zadanou na termostatu je klíčové pro správné nastavení vytápění. Aktualizace softwaru ovladače kotlů zajistí, že váš kotel bude pracovat efektivněji a úsporněji. Rekalibrace senzoru teploty umožní přesné měření teploty a tím i lepší regulaci topení.

 • Porovnat skutečnou teplotu radiátorem s hodnotou zadanou na termostatu
 • Aktualizovat software ovladače kotlů
 • Rekalibrovat senzor teploty

Kontrola a čištění výměníku tepla

Výměník tepla je klíčovou součástí kotlů a jeho pravidelná kontrola a čištění přispívají k dlouhodobému a spolehlivému vytápění. Při kontrole se zaměřujeme na různé faktory, jako například úpravu tlaku, množství chladicí kapaliny nebo provoz čerpadel. Důležité je také pravidelné čištění výměníku od usazenin znečišťujících prostor vzduchu a ovlivňujícím efektivitu ohřevu.

Proč je důležitý servis kotlů?

Správný servis kotlů je klíčový pro zajištění spolehlivého vytápění. Pravidelnou údržbou a čištěním se snižuje riziko poruch a vznik dalších problémů, což může vést ke zvýšení nákladů na energie. Navíc, správné nastavení kotlů po servisu pomáhají k efektivnějšímu provozu a úsporám nákladů na topení.

Dodatečně, pravidelný servis má potenciál prodloužit životnost vašeho zařízení. Po každodenním používání dochází k opotřebení jednotlivých dílů a tato opotřebení se ovlivňují celkovou funkčnost kotlů. Vymezováním menších oprav během pravidelných kontrol tak mohou být předchyceny vznikající problémy, které by jinak vedly k nutnosti investice do nových zařizeni nebo velkoryslejších oprav později.

Zvýšení účinnosti kotlů a úspora nákladů na energie

Čištění spalovací komory a výměníku tepla, kontrola funkčnosti čerpadel a ventilů, kalibrace termostatů. Tyto kroky jsou nezbytné pro zvýšení účinnosti kotlů a snížení nákladů na energie. Servis kotlů by měl být pravidelnou investicí do dlouhodobého a spolehlivého vytápění.

V rámci servisu kotlů je důležité provést tyto kroky:

 • Čištění spalovací komory a výměníku tepla od sazí
 • Kontrolu funkčnosti čerpadel, ventilů a motoru
 • Kalibraci termostatových senzorů

Tento preventivní servis pomáhá minimalizovat poruchy zařízení. Pravidelný servis tak předchází haváriím, prodlužuje životnost kotlů i dalších souvisejícím zařizením jako jsou např. radiátory.

Prolongace životnosti kotlů

Výměna opotřebovaných dílů je klíčová pro prolongaci životnosti kotlů. Tyto díly zahrnují ventilátory, čerpadla a výměníky tepla. Vyměňováním těchto opotřebovaných dílů se minimalizuje riziko poruchy kotle a prodlužuje jeho životnost.

Ochranné nátěry proti korozi jsou také velmi důležité pro udržení kotlů v dobrém stavu. Nánosem této ochrany lze minimalizovat možnost oxidace materiálu, což může vést ke zhoršení funkce a strukturálním problémám ve vašem zařízení.

V neposlední řadě, pravidelná údržba elektrických komponent kotlu by neměla být podceňována. Pravidelné kontroly spojek, propojek kondenzátoru nebo regulacní jednotky zajistia bezproblémovy chod zarizeni na dlouhou dobu..

Pro dosažení maximálního potenciálu svého topného systému doporučujeme investice do servisu kotlů na pravidelné bázii jako preventivni opatrenie proti poruchám systemu v budoucnosti .

Prevence před vznikem havárií

Pravidelné kontroly kotlů jsou klíčové pro prevenci před vznikem havárií a zajištění spolehlivého fungování. Technik by měl být dostatečně odborný, aby prováděl diagnostiku potenciálních rizik. Důležité prvky, jako jsou trubky nebo bezpečnostní ventily by měly být pravidelně testované.

Adekvátní odbornost technika pro správnou diagnostiku potenciálního rizika má velký dopad na úsporu nákladů na energie a prolongaci životnosti kotlů. Mezi další důležité kroky patří:

 • Pravidelné kontroly na možné praskliny v trubkách či celkovém opotřebení kotle
 • Testování bezpečnostních ventilků, snímaču plamene apod.

Prevence před vznikem havárií vyžaduje pečlivost a pozornost ke každému detailu ve vašich zařízeních. Investice do servisu kotlů se vyplatít dlouhodobých úsporách nákladů na energii a spolehlivosti topení.

Jak často je potřeba provádět servis kotlů?

Pravidelný servis kotlů je klíčovou součástí dlouhodobého a spolehlivého vytápění. Doporučuje se provádět servis jednou za rok, aby bylo možné odhalit případné problémy včas a minimalizovat riziko poruchy kotle. U některých typů kotlů může být nutný i častější servis, například u starších modelů. Je důležité si uvědomit, že pravidelná údržba zvyšuje efektivitu kotlů a také prodlužuje jejich životnost.

Různé typy kotlů a jejich specifika

Kondenzační kotle jsou jednou z nejefektivnějších variant vytápění. Využívají energii páry při spalování plynu a umožňují tak úsporu paliva oproti starším kotelům. Pokud hledáte úsporné řešení pro vaše domácnosti, je to dobrá volba.

Plynové, olejové a dřevěné kotle mají každý své specifika. Plynové kotly jsou obecně levnější na pořizovací náklady, ale mohou být dražší při provozu kvůli cenám plynu. Olejové kotly jsou dražší na pořizovací náklady a jejich provoz je zase cenove dostupnejší nez plynove kazany.Dřevěné kotly pak nabízejí ekologický a levný zdroj tepla, ale vyžadují pravidelnou údržbu.

Nakonec si musite rozhodnout mezi nizkoteplotními vs.vysokoteplotními kotli.Kazdy typ ma sve vyhody- napriklad vysokoteplotni kotle rychleji ohreji mistnost-ale vzdy se i u techto typu musite ridit podle velikosti vaseho bytu ci domu.Bude nutne respektivne namontorvati spravny pocet radiatotru/rozvodnych trubek.

 • Kondenzační kotle spoří palivo
 • Plynové kotly jsou levnější, olejové dražší na pořizovací náklady
 • Dřevěné kotly nabízejí ekologický zdroj tepla, ale vyžadují pravidelnou údržbu
 • Nizkoteplotni vs.vysokoteplotni kotle: Kazdy typ ma sve vyhody

Doporučená frekvence servisu

Jak často by měl být prováděn základní servis?

 • Základní servis kotlů se doporučuje provést jednou ročně
 • Frekvence servisu však může záviset na typu kotle a jeho stáří

Co obnáší pravidelný preventivní servis kotlů?

 • Údržba ventilů a trubek
 • Kontrola tlaku v systému
 • Čištění spalovací komory a odstranění usazenin

Proč by měla být inspekce provedena odbornou firmou?

 • Odborníci mají potřebné znalosti a nástroje pro provedení důkladné kontroly
 • Špatně provedený servis nebo oprava kotlů mohou vést ke škodlivým únikum oxidu uhelnatého

Jak najít kvalitního servisního technika?

Když hledáte kvalitního servisního technika pro svůj kotel, zaměřte se na reference od zákazníků. Zjistěte, jaké mají s technikem zkušenosti a jak byli spokojení s výslednou službou.

Další důležitý faktor je certifikace a zkušenosti techniků. Ujistěte se, že vaše vybraná společnost má kvalifikované pracovníky s dlouholetými znalostmi v oboru a dokáže poskytnout nejen opravu, ale také preventivní údržbu kotlů.

Reference a recenze od zákazníků

Zveřejňování spokojenosti zákazníků na webových stránkách je důležitým krokem pro poskytovatele služeb jako jsme my. Umožňuje potenciálním klientům vidět, že máme spokojené zákazníky a že naše práce stojí za to. Pokud si přejete, můžeme vám dát kontaktní údaje našich předchozích klientů technika, abyste se s nimi mohli poradit ohledně jejich zkušeností.

Hledání hodnocení na nezávislých platformách by také nemělo být opomenuto. Tato recenze jsou od objektivních třetích stran a umožňují vám zjistit více o kvalitě služeb servisu kotlů konkurenčních firem. Proto doporučujeme sledovat jak hodnocení naší firmy i ostatních firem v oboru aby jste mohli srovnávat cenovou hladinu a kvalitu prováděného servisu kotlů.

Certifikace a zkušenosti techniků

Při objednání servisu kotlů je důležité ověřit certifikaci technika, který se o vaše zařízení bude starat. Naši technici jsou vždy řádně certifikováni a disponují potřebnými zkušenostmi a schopnostmi pro poskytování kvalitních služeb. Pokud máte dotazy ohledně praxe našich techniků v oboru, rádi Vám poskytneme další informace.

Doporučujeme pouze originální náhradní díly a dodržování pokynů od výrobců kotlů pro konkrétní typ zařízení. Pevné pracovní postupy našich techniků jsou založeny na těchto doporučeních, což garantuje spolehlivost a dlouhodobou životnost vašeho kotlusu.

 • Ověření certifikátu servisního technika před objednáním služby
 • Dodržení doporučených postupů od výrobců kotlów
 • Zajištění kvality práce pomocì vysoce kvalifikovaných profesionálù

Přístup a profesionální vystupování

Jedním z klíčových faktorů pro úspěšný servis kotlů je přístup a profesionální vystupování. Je důležité, aby servisní technik komunikoval s klientem jasně ohledně rozsahu práce, ceny a termínů realizace. Kromě toho by měl být proaktivní při identifikaci možného rizika po ukončení prací a mít respekt k majetku klienta, aby nedošlo k poškozením stavby.

Další body:

 • Zajištění kompletní údržby kotlů.
 • Odborné poradenství ohledně výběru nového vybavení.
 • Pravidelná kontrola fungování kotlu pro minimalizaci rizika poruchy.
 • Rychlé řešení problémů prostřednictvím 24/7 pohotovostní služby.

Správný přístup servisní firmy umožňuje investici do dlouhodobého a spolehlivého vytápění bez obav o provoz špatně funkčících zařízením.

Kvalita norského plynu

Norský plyn a jeho kvalita Trocha historie nezaškodí. 24.2 2022 začal útok orků na Ukrajinu. Tím se dali do pohybu události, které mají vliv na

Read More »

Výrobní štítek kotle

Výrobní štítek. Opomíjená, ale důležitá součást kotle na tuhá paliva. V současné době se, ale především řeší emisní třída kotle. Takže, jeden ze základních údajů,

Read More »

ISPOP 2022

Ispop v roce 2022. Na sklonku roku 2021 došlo k odstavení Informačního systému plnění ohlašovacích povinností. Nová verze se zprovoznila 3.1.2022. Co je nového? Poměrně

Read More »

Elektrokotel Protherm

Elektrokotel Protherm Rejnok patří mezi nejrozšířenější elektrokotle na našem trhu. Mezi nejčastější poruchy a závady jsou v současné době (2021) nefunkční manometr, prasklá membrána expanzní

Read More »

Dehtování kotle

Něco málo o způsobu vytápění kotlem na tuhá paliva. Kvalitu spalování určuje několik základních parametrů. Kvalita paliva, tah kotle předepsaný výrobcem kotle, vzduch pro spalování

Read More »